Saturday, February 20, 2016

Că tot păcatul se începe de la minte, de la gând si toată fapta rea se exprimă întâi prin limbă. ( Părintele Cleopa )
De multe ori pierdem toată osteneala noastră si toată fapta bună, dacă nu păzim două lucruri: mintea si limba. Că tot păcatul se începe de la minte, de la gând si toată fapta rea se exprimă întâi prin limbă. Zice Mântuitorul că din prisosinta inimii grăieste gura. Si Solomon zice: Mai bine este a cădea de la loc înalt, decât a cădea prin limbă. Ferească Dumnezeu! De aceea trebuie mare băgare de seamă.

Părintele Cleopa

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.