Friday, January 6, 2017

Cel ce iubeşte pe Dumnezeu.... ( Sfântul Maxim Mărturisitorul )

Cel ce iubeşte pe Dumnezeu trăieşte pe pămînt viaţă în­gerească, postind şi priveghind, cîntînd şi rugîndu-se, şi gîndind pururea numai lucruri bune de tot omul.

Sfântul Maxim Mărturisitorul