Sunday, June 12, 2016

După ce păcatul vine rușinea ( Sfântul Ioan Gură de Aur )


Să acorde o atenție cu atenție. După ce păcatul vine rușinea; curaj urmează pocăință. Te-ai să acorde o atenție la ceea ce am spus? Satana tulbură ordinea; el dă curajul păcatului și rușinea la pocăință.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Un creștin trebuie să fie politicos tuturor... ( Sfântul Nectarie din Eghina )


Un creștin trebuie să fie politicos tuturor. Cuvintele și faptele lui să răsuflare cu harul Duhului Sfânt, care locuiește în sufletul său, astfel că, în felul acesta s-ar putea să slăvească numele lui Dumnezeu. Cel care reglementează toate discursul său reglementează, de asemenea, toate acțiunile sale. Cel care veghează asupra cuvintelor pe care urmează spune, de asemenea veghează asupra faptelor pe care intenționează să facă și el niciodată nu iese din limitele comportamentului bun și binevoitor. Discursul grațios al unui creștin se caracterizează prin delicateness și politețe. Acest fapt, născut din iubire, produce pace și bucurie. Pe de altă parte, mitocănie dă naștere la ură, dușmănie, necazuri, competitivitate, dezordine și războaie.

Sfântul Nectarie din Eghina