Thursday, February 28, 2019

Postul este o ordonanță a Bisericii ( Sfântul Nectarie din Egina )

Postul este o ordonanță a Bisericii, obligând creștinul să o respecte în anumite zile. În ceea ce privește postul, Salvatorul nostru ne învață: "Când te grăbești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te înfățișezi oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl tău, care ascunde în secret, va răsplăti te deschis. " 
Din ceea ce învață Mântuitorul, învățăm că postul este plăcut lui Dumnezeu și că cel care postește pentru înălțarea minții și a inimii lui față de Dumnezeu va fi răsplătit de Dumnezeu, care este cel mai liberalizator al darurilor divine , pentru devotamentul său.


Sfântul Nectarie din Egina