Friday, May 6, 2016

Domnul ierta acele femei care au avut mai multe avorturi, dar s-au pocăit sincer? Ce pot face pentru a răscumpăra păcatul lor? ( Parintele Tadei de la Vitovnița )


Q. Domnul ierta acele femei care au avut mai multe avorturi, dar s-au pocăit sincer? Ce pot face pentru a răscumpăra păcatul lor?

A. O femeie care distruge rodul trupului ei comite un mare păcat. Ea distruge viața însăși, căci numai Dumnezeu este Dătătorul vieții și face posibilă conceperea unei ființe umane în uter. El dă viață și o femeie le distruge. Este necesară o mare pocăință, din adâncul sufletului ei. Ea trebuie să se schimbe și să nu mai comite acest păcat. În caz contrar, ea va fi condamnată ca o ucigașă. Nici o creatură de pe pământ ucide tânăr numai ei omul, ființa rațională. Acesta este un mare păcat, iar dacă o femeie nu se pocăiește din adâncul sufletului ei, ea va fi condamnată ca o ucigașă. Ea va trece prin taxare-case? Nu există nici un păcat care nu poate fi iertat, dar păcatul nepocăință. pocăință adevărată și sinceră este necesară pentru un astfel de păcat, și niciodată nu trebuie să se repete din nou.

Parintele Tadei de la Vitovnița

Pocăința este abandonarea tuturor căilor false.... ( Sfântul Nicolae Velimirovici )


Pocăința este abandonarea tuturor căilor false care au fost călcată de picioarele oamenilor, și gândurile și dorințele oamenilor, și o revenire la noua cale: calea lui Hristos. Dar, cum se poate pocăi un om păcătos decât dacă, în inima lui, se întâlnește cu Domnul și cunoaște propria rușine? Înainte de a puțină Zaheu a văzut pe Domnul cu ochii lui, el la întâlnit în inima lui și a fost rușine de toate căile lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici