Saturday, February 9, 2019

Dumnezeu este smerit ( Gheronda Efrem Filotheitul )

Dumnezeu, dragii mei, cu toată slava Sa, este smerit, iar noi, oamenii sărmani, plăsmuiţi din lut, ne înălţăm fruntea şi cerem dreptate, şi atunci cădem în nesocotinţă, care ne face să fim încontinuu vinovaţi în faţa smereniei lui Dumnezeu.

Gheronda Efrem Filotheitul