Wednesday, January 20, 2016

Citate din Sfântul Maxim Mărturisitorul


Astăzi, 21 ianuarie, îl pomenim în Biserica Ortodoxă pe marele teolog şi Sfânt Maxim Mărturisitorul. Mai jos am postat câteva citate din opera sa care cuprind în ele esenţa teologiei dumnezeieşti:


Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste.
Nimic nu este rău din cele ce sunt. Numai reaua lor întrebuinţare duce la cădere.
Mândria este dată de necunoaşterea lui Dumnezeu.
Un om se consideră cu adevărat liber atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.
Făcâdu-Se om, Cuvântul lui Dumnezeu a umplut de cunoaştere firea umană golită.
Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl şi între noi.
Creaţia întreagă nu ajunge la unire cu Dumnezeu, decât prin om.
Cine posedă egoismul, posedă toate patimile.
Creaţia întreagă nu ajunge la unire cu Dumnezeu, decât prin om.
Folosirea greşită a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită a lucrurilor.
Când mintea se întinează, se pătează împreună cu ea şi activitatea omului.
Smerita cugetare este rugăciune neîntreruptă.
Priceperea duhovnicească fără curăţirea inimii este teologia diavolilor.
Trei sunt lucrurile în jurul cărora se învârteşte tot ce-i lumesc: mâncarea, avuţia şi slava.
Duhul Sfânt nu e absent din nici o făptură şi, mai ales, din cele ce s-au învrednicit de raţiune.
Nu există nimic mai silnic decât o conştiinţă care te acuză şi nimic mai îndrăzneţ decât o conştiinţă care te apară.
Cel ce crede se teme; cel ce se teme se smereşte; cel ce se smereşte se îmblânzeşte; cel blând păzeşte poruncile; cel ce păzeşte poruncile se luminează; cel luminat se împărtăşeşte de tainele Cuvântului dumnezeiesc.

Sfinte Maxime roagă-L pe Dumnezeu să ne curăţească şi pe noi păcătoşii de patimi!

Cum învățăm să iertăm și să iubim? ( Părintele Ieromonah Hrisostom Filipescu )


Iertând și iubind. Exercițiul zilnic al iertării și al iubirii. Contează foarte mult ce viziune personală are fiecare asupra iertării. Înțelegerea procesului biochimic și neuronal al ancorării reacțiilor emoționale în corp și blocarea în trecut (emoțional și cognitiv) fac ca decojirea rănilor și vindecarea lor să fie eficientă. Iertarea este un proces terapeutic care începe „aici și acum”, indiferent de travaliul lui. Despachetarea cu grijă a emoțiilor. Uneori este nevoie de mult timp pentru a ne curăța de resentimente, frustrare, neputință, vinovăție, rușine și pregătirea minții pentru acceptare. Iertarea înseamnă să ștergi toate datoriile celor care ți-au provocat un rău real, păstrând demnitatea și iubirea. În procesul iertării se observă rezultate atât în planul emoțional, dar mai ales fizic, deoarece multe boli au la rădăcină neiertări de sine sau ale celorlalți.

„Iertarea este un act de iubire”, spune părintele Dumitru Stăniloae. Dacă iert pe cineva, încep să-l iubesc. Fără a iubi și a fi iubit, sufletul omului se usucă și moare. Dumnezeu te iubește! Comportă-te cu ceilalți cum se comportă Dumnezeu cu tine! Ca să se întâmple minuni este nevoie să iubim.


Părintele Ieromonah Hrisostom Filipescu