Saturday, January 21, 2017

Să devină robul lui Dumnezeu. ( Sfântul Maxim Mărturisitorul )

Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste.


 Un om se consideră cu adevărat liber atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul