Friday, June 12, 2015

Firesc mintea curăţată prin dragoste.( Sf. Maxim Mărturisitorul )


Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste.

Sf. Maxim Mărturisitorul

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.