Tuesday, June 16, 2015

începutul şi rădăcina păcatului stă în noi şi în libertatea voinţei noastre. ( Sfântul Vasile cel Mare )


Morţile vin de la Dumnezeu ; dar moartea nu este un lucru rău, afară numai dacă-mi vorbeşti de moartea păcătosului; că pentru păcătos eliberarea de suferinţele de pe pământ este început al chinurilor din iad, iar suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine, începutul şi rădăcina păcatului stă în noi şi în libertatea voinţei noastre.


Sfântul Vasile cel Mare

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.