Monday, November 9, 2015

Răul: nu există prin el însuşi, ci este o consecinţă a beteşugurilor sufletului. ( Sfantul Vasile cel Mare )


Ochii au fost creaţi; orbirea are loc prin pierderea ochilor. Deci dacă ochiul n-ar fi fost făcut dintr-o natură supusă stricăciunii, orbirea n-ar fi avut loc. Tot aşa şi răul: nu există prin el însuşi, ci este o consecinţă a beteşugurilor sufletului. Răul nu este necreat, după cum susţin ereticii, care acordă răului aceeaşi valoare ca şi naturii binelui, ca şi când şi binele şi răul ar fi fără de început şi veşnice şi anterioare creaţiei lumii; dar nici creat.

Sfantul Vasile cel Mare

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.