Thursday, January 21, 2016

Mulţi suntem cei ce vorbim, dar puţini cei ce facem.... ( Sfântul Maxim Mărturisitorul )


Mulţi suntem cei ce vorbim, dar puţini cei ce facem. Dar nimenea nu trebuie să strice cuvîntul lui Dumnezeu pentru ne-grija proprie, ci să-şi mărturisească neputinţa sa, nu să ascun­dă adevărul lui Dumnezeu. Aceasta pentru ca nu cumva să ne facem vinovaţi, pe lîngă călcarea poruncilor, şi de răstălmăci­rea cuvîntului lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.