Tuesday, November 1, 2016

Fă semnul Sfintei Cruci când pleci la lucru. ( Părintele Cleopa )

Fă semnul Sfintei Cruci când pleci la lucru. Când vii, la fel. Când stai la masă, fă rugăciune; când te scoli, rugăciune; si dacă nevinovata rugă-ciune va povătui viata voastră si a noastră, vom avea putină asemănare si noi cu petrecerea Maicii Dom-nului în Sfânta Sfintelor, vom petrece în gândire de Dumnezeu si ni se va spune si nouă în ziua judecătii că partea cea bună ne-am ales.

Părintele Cleopa

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.